NexOne Sp. z o.o.

Narutowicza 121, 90-145 Łódź,Polska

Formularz kontaktowy

Kontakt

NexOne Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 121, 90-145 Łódź

Tel.: +48 42 676 28 55

biuro@nexone.pl

NIP: 7252196644

REGON: 367058475

KRS: 0000674003

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł