Zunifikowana Komunikacja

Zunifikowana komunikacja opiera się na komunikacji głosowej, video, a także na integracji z pocztą, kalendarzami, statusami obecności oraz rozwiązaniami mobilnymi. Liderem wśród producentów rozwiązań zunifikowanej komunikacji jest firma Microsoft, dostawca produktu o nazwie Skype For Business. Doświadczenie oraz bogata wiedza pozwalają nam zaplanować, dostarczyć oraz wdrożyć kompleksowe rozwiązania zapewniające spójny system komunikacji często zintegrowany z centralą telefoniczną posiadaną przez klienta eliminując w ten sposób tradycyjne aparaty telefoniczne co ma bezpośrednie przełożenie na minimalizację kosztów i czasu związanego z działalnością operacyjną danej jednostki.

Ofertujemy również systemy video-konferencyjne oraz telefonie VOIP zapewniając przy tym niezbędną infrastrukturę dedykowaną pod potrzeby naszych klientów.

Jeżeli jesteś zainteresowany napisz do nas

Kontakt